header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 1
 Algemeen  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 1
 COVID-19  Aantal vragen: 1
 HIC Roedel  Aantal vragen: 1
 Jeugd  Aantal vragen: 2
 Jeugd teamindelingen  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Senioren  Aantal vragen: 2
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Tophockey  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Jeugd
Algemeen 
Jeugd HIC


 
 
Organisatie jeugdafdeling HIC 
Taken Jeugdcommissie / TCJ
De taken van de TCJ bestaan uit:
 • ontwerp, uitvoering en bewaking van het jeugdbeleid van HIC;
 • administratie en organisatorische zaken;
 • doorspelen van vragen/suggesties vanuit de gehele jeugd naar het bestuur;
 • hockeytechnische zaken;
 • begroting van het jeugdbudget;
 • verzorging van de communicatie via de HIC-website;
 • werving van nieuwe jeugdleden.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat heeft als kerntaak de planning van de wedstrijden en de indeling van de velden. Daarvoor onderhoudt hij contact met het Bondsbureau en met de andere hockeyverenigingen binnen het district.

Evenementencommissie
Deze bestaat eigenlijk uit vele subcommissies omdat veel ouders het leuk vinden om zich 1 x per jaar helemaal in te zetten voor een evenement. Zo is er een groepje dat al voor de 4e keer het tentenkamp “doet”; het D-toernooi wordt hopelijk volgend door ongeveer hetzelfde team herhaald en het familietoernooi in een gezamenlijke actie van het iedereen die actief is bij de jeugd. Je bent bij deze uitgenodigd om mee te helpen; de voorpret is vaak net zo leuk als het evenement zelf!

Categorieleiders
De categorieleiders hebben bij HIC een aantal leeftijdscategorieën in hun portefeuille en
 • behartigen de teambelangen binnen een categorie;
 • fungeren als aanspreekpunt en intermediair tussen coaches en trainers;
 • begeleiden nieuwe coaches en teambegeleiders (jongste jeugd).

Trainer
De trainer heeft als belangrijkste taak het aanleren van hockeytechnieken en -tactiek, de spelregels en het bijbrengen van spelinzicht en samenwerking in een team. De trainers van HIC hebben een redelijke tot ruime ervaring. De trainingscoördinator/manager jeugdopleiding staat de trainer met raad en daad terzijde om de trainingen te optimaliseren. De trainer onderhoudt regelmatig contact met de coach/andere trainers.

Coach
De coach is degene die een team voor, tijdens en na de wedstrijden onder zijn hoede heeft. Daarbij gaat het om hockey-technische en tactische aspecten. De coach:

 • bepaalt de opstelling en het wisselen van reservespelers;
 • bepaalt de tactiek en begeleidt het spel;
 • maakt voor de wedstrijd afspraken met de coach van de tegenpartij over de accenten, de sfeer, het handhaven van het spelevenwicht en het optreden wegen wangedrag;
 • zorgt ervoor dat bij thuiswedstrijden een veld wordt uitgezet en dat de doelen de vereiste breedte (3,66 meter) hebben.
 • fluit in geval van de categorieën 8D, E en F de wedstrijd, of zorgt voor een fluitist;
 • brengt de kinderen spelplezier bij en leert de kinderen om te winnen, maar ook om te verliezen;
 • houdt een voor- en nabespreking
 • overlegt met de trainer over technische/tactische aspecten die extra aandacht tijdens de training vereisen
 • probeert bij te grote krachtsverschillen tussen de teams in een wedstrijd of binnen een team maatregelen te nemen die tot spelverbetering leiden;
 • zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier juist en volledig wordt ingevuld en op tijd wordt ingeleverd in de HIC-box achter de bar (of als clubhuis gesloten is, in de brievenbus boven aan trap).


Teambegeleider
De teambegeleider laat alle taken rondom de wedstrijd van een bepaald team zo goed mogelijk verlopen. Zijn/haar taken zijn:

 • aanwezig zijn bij wedstrijden en zorgen voor wat te drinken tijdens de rust.
 • ervoor zorgen dat het team met de tegenpartij na de wedstrijd samen limonade drinkt.
 • handelen in geval van blessures.
 • het bij toerbeurt door ouders rijden naar uitwedstrijden regelen
 • het bij toerbeurt indelen van ouders bij bardiensten.
 • het ontvangen van de tegenstander en een kopje koffie of thee aanbieden.
 • het bevorderen van een goede sfeer binnen het team alsmede "langs de lijn"
 • zorgt eventueel voor inschrijving en deelneming van team aan een open toernooi.
 

Agenda

Nog geen agenda punten.

Sponsoren