header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 1
 Algemeen  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 1
 COVID-19  Aantal vragen: 1
 HIC Roedel  Aantal vragen: 1
 Jeugd  Aantal vragen: 2
 Jeugd teamindelingen  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Senioren  Aantal vragen: 2
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Tophockey  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 1

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Algemeen
Over HIC 
HIC staat sinds jaar en dag bekend als een gezellige club waar naast een sociale ook een prestatiegerichte sfeer hangt. De eerste twee teams van zowel de heren als de dames spelen prestatiegericht hockey; de overige teams worden gezien als recreatieve gezelligheidsteams.  De club biedt de leden het spelen van de wedstrijden, het volgen van trainingen en van tijd tot tijd een feestje op zondag na de wedstrijden.

Junioren
Naast deze seniorenteams is er een bruisende jeugdafdeling waar diezelfde combinatie van prestatie en gezelligheid is doorgezet. Naast het hockeyen worden er veel evenementen georganiseerd zoals het jaarlijkse tentenkamp, disco, nieuwjaarsontbijt, trimloop in het bos en als afsluiting van het seizoen een familietoernooi. De jeugdopleiding groeit de laatste jaren sterk en ook het niveau wordt hierdoor beter. Doorstroming van jeugd naar de topteams in de senioren is een belangrijk punt dat HIC in de komende jaren probeert te verbeteren.

 
Waarom de kleur oranje zo’n dominante rol speelt in het wapen van HIC is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het een bescheiden uiting van vaderlandsliefde of betrokkenheid bij het koningshuis, hoewel er naar ons bekend is nooit een adellijke telg in de buurt van het terrein is geweest.

De herkomst van de wolf is wel bekend. In vroegere jaren werd dit dier bewonderd om zijn slimheid en zijn kracht, maar vooral ook om zijn sterke sociale karakter. Wolven kennen een sterke familieband en zullen alles doen om hun ‘clan’ een goed bestaan te bieden. We kunnen ons heel goed in die eigenschappen vinden.
Tophockey
Afgelopen jaren heeft HIC zich ook ingezet voor tophockey en hierin hebben de topteams goede resultaten behaald. Wanneer we het over tophockey hebben bij HIC, dan bedoelen we hiermee de hoogste twee dames- en herenteams evenals de oudste jeugdelftallen. Het beleid is erop gericht om HIC op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen. De commissie tophockey is binnen de club verantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van dit beleid.
 
Dames 1 van HIC behoort tot de top drie van de Overgangsklasse. De (uiteindelijke) doelstelling voor dames 1 is promotie naar de hoogste klasse in Nederland, Hoofdklasse. 
 
Ook heren 1 van HIC speelt in de Overgangsklasse en afgelopen jaren zijn zij verdienstelijk in de subtop geëindigd. Voor het komende seizoen is voor Heren 1 ook het doel om mee te doen in de top van de Overgangsklasse en op langere termijn promotie naar de hoogste klasse in Nederland, de Hoofdklasse.
De tweede en derde teams van HIC spelen op een hoog niveau in de reserveklassen.

 
Historie
Vlak na de oorlog, op 8 september 1946, werd de Rooms Katholieke Hockeyvereniging Ignatius College opgericht als schoolclub van het gelijknamige Jezuïetencollege aan de Hobbemakade in Amsterdam. Decennialang bestond er een innige band met de school die als hofleverancier fungeerde voor de jongenselftallen van HIC (Hockey Ignatius College). Ook meisjes werden in een vroeg stadium toegelaten, voor het merendeel van het Fons Vitae Lyceum aan de Reinier Vinkeleskade. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd de band met het Ignatius steeds losser en uiteindelijk volledig verbroken. Nu herinnert alleen de naam en de wolf in het wapen aan het Rijcke Roomsche verleden van de club.

Oorsprong logo en tenue
Het embleem van HIC is afkomstig van een wolvenpot. Dit embleem gaat terug op de oorsprong van de club als hockeyvereniging van het Ignatius College. De wolvenpot was het familiewapen van de Spaanse familie Loyola, waaruit de stichter van de jezuïetenorde (St. Ignatius) is voortgekomen. Het wapen staat voor kracht, gastvrijheid en vrijgevigheid.

Het wapenschild van de familie Loyola is verdeeld in twee delen. Het ene deel bestaat uit zeven rode banen op een gouden achtergrond. Deze banen staan voor de zeven broers van de Loyola familie. Het andere deel bestaat uit twee grijze wolven op een witte achtergrond met een ketel die aan een ketting hangt tussen hen in. Het Spaanse woord voor "wolf” is "lobo” en "olla” is een pot. Een wolf en een pot maakt dus "lobo-y-olla”, wat Loyola werd in de spreektaal.

Met het wapen werd verwezen naar de vrijgevigheid van de familie Loyola in feodale tijden. Naar men zegt, was de familie zo grootmoedig aan zijn volk en soldaten dat zelfs de lokale wolven nog een feestelijke maaltijd vonden nadat het volk en de militairen hun eten hadden gegeten. In het logo van HIC is er nog maar 1 wolf overgebleven. In vroegere jaren werd de wolf bewonderd om zijn slimheid en zijn kracht, maar vooral ook om zijn sterke sociale karakter. Wolven kennen een sterke familieband en zullen alles doen om hun ‘clan’ een goed bestaan te bieden. We kunnen ons heel goed in die eigenschappen vinden.

Het clubtenue van HIC is oranje, wit en zwart. Het shirt is met oranje met witte banen, de broek is zwart en de kousen zijn oranje/wit. Die kleuren zijn terug te voeren op het koningshuis (oranje), het Vaticaan (wit) en de jezuïeten (zwart). De verschillende banen komen terug in het oorspronkelijke logo van de familie Loyola.