header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

senioren_commissie

Het reilen en zeilen van onze senioren teams wordt begeleid door de Technische Commissie Senioren (TCS) Onder de TCS vallen onder meer het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechter commissaris. Veel zaken die de competitiewedstrijden (districtscompetitie) van de KNHB betreffen, lopen via de TCS. Maar ook de trainingen, de materialen, het contact met de aanvoerders over de wedstrijden, arbitragezaken, communicatie met de KNHB en met andere clubs, vallen onder de verantwoordelijkheid van de TCS. Een belangrijke taak aan het begin van het seizoen is de indeling van de nieuwe teams, in nauw contact met de aanvoerders

Weten wie in de TCS zit of het juiste persoon is voor jouw vraag, kijk dan op de commissie pagina onder het juiste kopje voor het contactpersoon of mail naar T[email protected]

Alle contacten met de KNHB en wedstrijdsecretariaten van clubs lopen op uitdrukkelijk verzoek van de KNHB uitsluitend via de wedstrijdsecretaris, dus niet zelf bellen, mailen, e.d.

Senioren

Ieder lid is senior vanaf 18 jaar (peildatum 1 oktober). De wedstrijden worden op zondag gespeeld. Het is gebruikelijk dat elk HIC-lid, naast het trainen en het spelen van de wedstrijden, individueel of als team een bijdrage levert aan het clubleven. Concreet betekent dit dat ieder senior-lid het C-scheidsrechterdiploma haalt om andere wedstrijden te fluiten.


Bij HIC wordt ook veteranenhockey gespeeld. Heren mogen vanaf hun 35e en Dames vanaf hun 30e in deze klassen gaan spelen. Vanuit de TC wordt het gestimuleerd om na het bereiken van deze leeftijd ook daadwerkelijk op dit niveau te gaan spelen. Daarbij wordt rekening gehouden met aansluiting op leeftijd en aansluiting op niveau. Bij HIC speelt ook een 50-plus herenteam. Voor dit team gelden soortgelijke overgangsregels als bij de veteranenteams. Veteranen Dames kunnen ook op dinsdagochtend competitie spelen.

Meespelen met andere teams en spelerslijsten:
Geen van de spelers uit een team mag uitkomen in een team van de vereniging, dat hoger is in de nummering (bijv. speler uit H2 mag niet meedoen met H3). Niet op de opgave teams vermelde spelers worden beschouwd als algemeen reserve en mogen (m.u.v. standaardteams uitkomend in Hoofd- en Overgangsklasse) in alle teams worden ingezet.
Een vereniging mag voor 1 maart van het lopende seizoen de opgave teams eenmalig wijzigen. De gewijzigde opgave is geldig op het moment dat het gewaarmerkte en getekende exemplaar door de vereniging is ontvangen.
 
Alle contacten met de KNHB en wedstrijdsecretariaten van clubs lopen op uitdrukkelijk verzoek van de KNHB uitsluitend via de wedstrijdsecretaris, dus niet zelf bellen, mailen, e.d.

Wedstrijden:
Tijdens competitiewedstrijden is het spelen in HIC tenue verplicht. Het is te koop bij Hockey District, Parnassusweg 205, 1077 DG Amsterdam.
 
Datum veranderen:
Wedstrijden moeten gespeeld zijn op de door KNHB vastgestelde datum, nooit later. Als je een datum wilt veranderen (=vervroegen) tijdig wedstrijdsecretaris inschakelen, er is overleg met de KNHB voor nodig. Hou rekening met door de KNHB vastgestelde invaldata als je wedstrijd een keer is afgelast. Alle contacten met de KNHB en wedstrijdsecretariaten van clubs lopen op uitdrukkelijk verzoek van de KNHB uitsluitend via de wedstrijdsecretaris, dus niet zelf bellen, mailen, e.d.
 
Tijden:
Als het kan wordt met wensen voor wedstrijdtijd rekening gehouden. Minimaal 3 weken van tevoren bij wedstrijdsecretaris aanvragen met vermelding van wedstrijdnummer, en of het een uit- of thuiswedstrijd betreft.
Wensen uitsluitend via eigen wedstrijdsecretaris, niet die van de tegenstander. Als een wedstrijd door o.a. niet verschijnen van een team niet gespeeld is/kan worden, wordt het 'nalatige' team beboet door de KNHB (€75) en krijgt het 3 punten in mindering. Het maakt voor de KNHB geen verschil of je van tevoren aankondigt dat je op een bepaalde datum 'geen team op de been krijgt'!
De wedstrijd moet in ieder geval gespeeld worden op de eerstvolgende door de KNHB vastgestelde inhaaldatum (zie hierboven).
Het is dus niet zo dat het team dat niet verschenen is de wedstrijd verloren heeft!
Een team dat een 2e keer niet verschijnt wordt door de KNHB uit de competitie gehaald.
 
Aantal spelers:
Sommige teams hebben meer dan 16 spelers volgens het ledenbestand. Hou er rekening mee dat volgens KNHB reglementen nooit meer dan 16 spelers mogen aantreden voor een wedstrijd (dus max. 5 op de bank).
Spelerslijst/Niet-gerechtigde speler
Iemand die niet in het ledenbestand is opgenomen, of als niet-spelend lid bekend is, is niet gerechtigd wedstrijden te spelen. Dit kan een boete van de KNHB voor het team opleveren. Bovendien is zo’n speler niet verzekerd via de club.
Als je ingelogd bent op www.hichockey.nl zie je de spelerslijst per team; alleen deze is geldig.

Rode/gele kaarten
Als een speler een rode kaart krijgt betekent dit automatisch dat hij de volgende competitiewedstrijd is geschorst. Met ingang van 2010-2011 heeft de KNHB bepaald dat een speler die voor de 2e keer een gele kaart oploopt een boete van de KNHB opgelegd krijgt.

Afgelastingen:
Raadpleeg bij veel regen, vorst en sneeuw altijd de website! Een team wordt via sms of telefoon geïnformeerd als een wedstrijd onverwacht wordt afgelast (n.b. check even of je mobiele nummer op je ledenkaart staat).
Het thuisspelende team wordt wel geacht te fluiten als de wedstrijd waarvoor scheidsrechters geleverd moeten worden niet is afgelast.
Als trainingen niet door kunnen gaan wordt dit op de site vermeld.
 
Scheidsrechters:
Ieder team levert per thuiswedstrijd 2 scheidsrechters voor een ander team. Wie welk team fluit staat in het wedstrijdprogramma. Als de eigen thuiswedstrijd wordt afgelast en de wedstrijd van het te fluiten team gaat wél door, worden de scheidsrechters geacht te komen.
Door de indeling kan het voorkomen dat een team 2 wedstrijden moet fluiten, of juist geen fluitbeurt heeft. De wedstrijdsecretaris houdt in een schema bij hoe vaak een team dubbel of juist niet heeft gefloten.
 
Niet fluiten. Het team dat een toebedeelde wedstrijd niet fluit wordt de eerstvolgende 2 thuiswedstrijden vroeg opgesteld, en fluit de eerstvolgende thuiswedstrijd 2 teams.

Scheidsrechterskaart
Alle spelende leden moeten in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. Nieuwe leden die geen kaart hebben (of wel hadden maar kwijt zijn) dienen vóór 31 december van het jaar waarin zij lid werden hun kaart te behalen. De club organiseert hiervoor cursussen; de ervaren hockeyer kan na één avond examen doen. Voor meer informatie klik hier

Kaartnummer
Nummers van de kaarten van alle leden staan op de website: log in met lidnummer en wachtwoord, >hockey>arbitrage.
De KNHB beboet teams die een kaartnummer niet juist invullen (zoals b.v. met BBB 'bij bond bekend', geboortedatum, in opleiding e.d.). Deze boete wordt verrekent met het team.
 
Wedstrijdformulieren:
Volledig invullen digitaal wedstrijdformulier
Sinds het seizoen 2012-2013 worden de formulieren digitaal ingevuld via het DWF

De aanvoerders krijgen op vrijdag een mail met daarin de codes voor de wedstrijd, op zondag wordt er nog een sms verstuurd naar de aanvoerders. Het is dus van groot belang dat wij over het juiste mobiele nummer beschikken. Voor de wedstrijd, dit kan al vanaf vrijdagavond kun je de spelers aanvinken die meedoen, let er wel op dat dat er niet meer zijn dan 16. Als je thuis speelt dien gelijk na afloop het DWF met de scheidsrechters in te vullen, deze hebben een code nodig die in de mail staat en in de sms. Als de scheidsrechters (beide moeten dit invullen) alles hebben ingevuld dan moet je als aanvoerder het DWF nog goedkeuren.