header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

 

Contributie HIC 2023 -2024

Jeugd ** Supermini (€125 per half seizoen) € 125,00
Junioren onder 7 € 290,00
Junioren onder 8 € 315,00
Junioren onder 10 € 345,00
Junioren onder 12 € 395,00
Junioren onder 14, 16, 18 € 410,00
Toeslag 1e lijn € 115,00
Senioren Voltijd € 455,00

Voltijd student (***) inclusief HIC-horecapas twv €50
€ 375,00

Voltijd student (***) exclusief HIC-horecapas
€ 350,00

Deeltijd senior (Let op: speciale regeling voor veteranen teams met meer dan 17 spelers. Neem dan contact op met [email protected])
€ 270,00

Trimhockey
€ 215,00

Trainingslid (met team meetrainen/niet speelgerechtigd)
€ 120,00
Overige Contributie niet spelend lid € 90,00
Inschrijfgeld Jeugd € 90,00
Inschrijfgeld Senioren € 90,00


Alle bedragen luiden in euro's (€)

* Voor zaalhockey is een toeslag van toepassing.
** Op vertoon van collegepas / inschrijving opleiding

Voorwaarden

Een machtiging om de contributie automatisch af te laten schrijven is voor alle leden van HIC verplicht. Door lid te worden van HIC stem je in met het innen van de contributie via automatische incasso. Dit is nodig om de financiële organisatie van HIC werkbaar te houden. Zorg er aub voor dat de juiste gegevens bij onze administratie bekend zijn. Geef je geen toestemming voor automatische incasso dan stem je in met betaling van € 50,- aan bijkomende administratiekosten.

Doorgaans wordt de contributie augustus/begin september van elk jaar geïnd.
Mocht de incasso-inning mislukken (bijvoorbeeld vanwege een saldotekort of het niet bekend zijn van het juiste rekeningnummer bij HIC) dien je zelf de contributie over te maken op IBAN NL63RABO0170286398 t.n.v. Hockeyvereniging HIC te Amstelveen.

Zodra het inschrijfformulier digitaal is verzonden ben je gehouden aan alle aan het lidmaatschap verbonden voorwaarden (zoals betaling van contributie, te innen via automatische incasso).

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat een lid i.v.m. een verhuizing, blessure of door zwangerschap een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen. Wij wijzen je er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is.

Indien je vóór aanvang van het seizoen (d.w.z. uiterlijk 31juli) laat weten dat je door overmacht niet in staat bent om te spelen, kan je lidmaatschap worden stopgezet of je kunt niet-spelend lid worden. Slechts bij zéér hoge uitzondering kan van deze regel worden afgeweken.

Voor het treffen van een betalingsregeling kan je contact opnemen met de penningmeester via [email protected]

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap moet schriftelijk aan de ledenadministratie worden gemeld vóór 1 mei voorafgaand aan het seizoen waarvoor men wil opzeggen op het adres van HIC ter attentie van de ledenadministratie  of per e-mail: [email protected].
Let op: Een opzegging bij een andere instantie dan de ledenadministratie (bijv. een trainer of coach) is GEEN geldige opzegging en kan derhalve niet worden verwerkt.


Algemene Verordening Gegevensbescherming-privacywetgeving
In de ALV van 4 juni 2018 is de privacy policy van Hockeyvereniging HIC goedgekeurd. Belangrijkst voor de uitwerking van de AVG binnen HIC is wat wij verstaan onder het begrip ‘gerechtvaardigd doel/belang’. Wat daaronder geregeld is staat uitgebreid beschreven in de privacy policy.

In grote lijnen komt het hier op neer:

Uitvoering lidmaatschap:
Selectie*, organisatie teams, trainingen, evenementen en wedstrijden, contributie inning.

In stand houden van de vereniging:

  • Werven vrijwilligers en sponsors, aanvragen subsidie, meedoen met Grote Clubactie.
  • Op een positieve manier HIC onder de aandacht brengen (vb via de digitale nieuwsbrief)

Wist u al dat

  • Appgroepen / Telefoon nummers / captains teamlijstjes niet zomaar gebruikt mogen worden*
  • Voor gebruik beelden van personen < 16 jaar is altijd toestemming vereist, maar bij personen >16 jaar niét persé*
  • Diverse info geplaatst op de site geplaatst moet worden ná het inloggen: vb verjaardagen

Klik hier voor de gehele privacy verklaring

* Er is een restrictie op hoe lang dat bewaard wordt en door wie het ingezien mag worden
** bijvoorbeeld als dit valt onder het gerechtvaardigd doel